Ekonav Pet Friendly Certification - Συνοδός Μέσου Μεταφοράς Κατοικιδίων - Ασύγχρονο

Ο κλάδος της φιλοξενίας και ιδιαίτερα τα ξενοδοχεία αποτελούν σήμερα μια ταχέως εξελισσόμενη αγορά, όπου το ζητούμενο είναι η «διαφοροποίηση της εμπειρίας» στη διαμονή τη μετακίνηση και την περιήγηση. Η διαφοροποίηση μέσω της ανάπτυξης “Pet Friendly” υποδομών αποτελεί μια από τις κυρίαρχες τάσεις της διεθνούς τουριστικής βιομηχανίας.

Ο Οργανισμός Πιστοποίησης Ekonav στο πλαίσιο της διαδικασίας κατάταξης των ξενοδοχειακών καταλυμάτων, των μεταφορών, των πάρκων περιπάτου και αναψυχής, των παραλιών, των χώρων εστίασης, των οργανισμών, των ινστιτούτων και των εταιρειών σε κατηγορίες φιλικότητας προς τα ζώα συντροφιάς (σκύλοι, γάτες κλπ), επιδιώκει να δώσει τη δυνατότητα σε αυτές τις επιχειρήσεις, ακολουθώντας διεθνείς προδιαγραφές και καλές πρακτικές, να αναγνωριστούν και να διαφοροποιηθούν ως “Pet Friendly”.

O Οργανισμός Πιστοποίησης Ekonav έχει αναπτύξει ένα αξιόπιστο Σύστημα χορήγησης του σήματος “Ekonav Pet Friendly Certifier” για τις παραπάνω αναφερθείσες κατηγορίες επιχειρήσεων και υποδομών.

Ο Οργανισμός Πιστοποίησης Ekonav έχει διασφαλίσει για λογαριασμό των μελών του, το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του κατοχυρωμένου συλλογικού εμπορικού σήματος “Ekonav Pet Friendly Certifier” και επομένως η χρήση του σήματος επιτρέπεται να γίνεται μόνο κατόπιν αδείας του και υπό τις προϋποθέσεις του κανονισμού, η εφαρμογή του οποίου είναι υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις και υποδομές που θα ενταχθούν στο εν λόγω πρόγραμμα.


ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η απόκτηση του σήματος “Ekonav Pet Friendly Certifier” του Οργανισμού Πιστοποίησης Ekonav από ξενοδοχειακά καταλύματα, μέσα μεταφοράς, πάρκα περιπάτου και αναψυχής, παραλίες, χώρους εστίασης, οργανισμούς, ινστιτούτα και εταιρείες, δύναται να λειτουργήσει ως ένα μέσο αναγνώρισης, διάκρισης και προώθησης αυτών των επιχειρήσεων, ώστε να προσφέρουν «διαφοροποιημένη εμπειρία» στους πελάτες τους.

Η πρωτοβουλία αυτή έχει πολλαπλή στόχευση:

 • Να αναγνωρίσει και να αναδείξει ξενοδοχειακά καταλύματα τα οποία έχουν επενδύσει σε μια διαφοροποιημένη εμπειρία διαμονής, με την ανάπτυξη ενός ιδιαίτερου concept σχεδιασμού και την προσφορά αναβαθμισμένων παροχών και υπηρεσιών προς τους πελάτες τους, οι οποίοι ταξιδεύουν μαζί με το κατοικίδιό τους.
 • Να προστατεύσει και να αναδείξει τα μέσα μεταφοράς, τα πάρκα περιπάτου και αναψυχής, τις παραλίες τους χώρους εστίασης, τους οργανισμούς, τα ινστιτούτα και τις εταιρείες οι οποίες έχουν επενδύσει στη δημιουργία αλλά και σε διαδικασίες “Pet Friendly” Υποδομών.
 • Να προστατεύσει τους καταναλωτές από τις αυθαιρέτως ονομαζόμενες “Pet Friendly” Επιχειρήσεις, οι οποίες δεν διαθέτουν ξεκάθαρο concept “Pet Friendly”, δηλαδή από εκείνες τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν εκπληρώνουν τις προσδοκίες που δημιουργούν στους ιδιοκτήτες κατοικιδίων.
 • Να προβάλλει με προωθητικές ενέργειες τις “Ekonav Pet Friendly Certifier” επιχειρήσεις στην εσωτερική και στη διεθνή τουριστική αγορά.


ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Μια από τις προϋποθέσεις για την απόκτηση του σήματος “Ekonav Pet Friendly Certifier” από ξενοδοχειακά καταλύματα, υπηρεσίες μεταφορών, πάρκα περιπάτου & αναψυχής, παραλίες, χώρους εστίασης, οργανισμούς, ινστιτούτα και εταιρείες, είναι να παρακολουθήσουν τα στελέχη των παραπάνω επιχειρήσεων τα εξειδικευμένα σεμινάρια τα οποία έχει αναπτύξει Εκπαιδευτικός Όμιλος dp studies σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πιστοποίησης Ekonav.

Τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια πιστοποιούν την επάρκεια γνώσεων για τη μεταφορά, φιλοξενία και φροντίδα των ζώων συντροφιάς και προσφέρουν ένα ολοκληρωμένο και εμπεριστατωμένο θεωρητικό υπόβαθρο, που καλύπτει ένα ευρύ φάρμα πολύτιμων γνώσεων. Η κατάρτιση που λαμβάνουν όσοι παρακολουθούν τα εν λόγω σεμινάρια αποτελεί προαπαιτούμενο για τη χορήγηση του σήματος πιστοποίησης Ekonav Pet Friendly Certifier και διασφαλίζει την υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία της συγκεκριμένης πιστοποίησης.

Τα σεμινάρια συμπεριελήφθησαν στη διαδικασία χορήγησης του σήματος πιστοποίησης, καθώς θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό, να εκπαιδευτούν οι επαγγελματίες του τουρισμού, οι οδηγοί, οι συνοδοί, οι φροντιστές αλλά και ευρύτερα το προσωπικό που απασχολείται σε κάθε φορέα – επιχείρηση που πιστοποιείται ως Pet Friendly, ώστε να λάβουν πολύτιμες γνώσεις για τη νομοθεσία που διέπει τη φροντίδα των ζώων συντροφιάς και να ενημερωθούν για τις σύγχρονες και βέλτιστες πρακτικές που μπορούν να εφαρμόσουν για τη φιλοξενία κατοικίδων. Η διδακτέα ύλη καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων και έχει συνταχθεί από επαγγελματίες του κλάδου με βαθιά γνώση και κατάρτιση σε θέματα φιλοξενίας και φροντίδας ζώων συντροφιάς.

Παρακολουθώντας τα εκπαιδευτικά σεμινάρια, το προσωπικό των επιχειρήσεων που πιστοποιούνται ως Pet Friendly, θα είναι σε θέση να μεριμνήσει ορθά για τις ιδανικές συνθήκες φιλοξενίας των ζώων συντροφιάς, ακολουθώντας όλα τα διεθνή πρότυπα και τη νομοθεσία.

Τα σεμινάρια είναι τα εξής:

1. Για τα πάρκα περιπάτου & αναψυχής

 • “Ekonav Pet Friendly Certification - Φροντιστής Πάρκου”

2. Για τα μέσα μεταφοράς

 • “Ekonav Pet Friendly Certification - Οδηγός Μέσου Μεταφοράς Κατοικιδίων”
 • “Ekonav Pet Friendly Certification - Συνοδός Μέσου Μεταφοράς Κατοικιδίων”

3. Για τα καταλύματα

 • “Ekonav Pet Friendly Certification - Υπάλληλος Υποδοχής Καταλύματος”
 • “Ekonav Pet Friendly Certification - Συνοδός (Pet Sitting)”
 • “Ekonav Pet Friendly Certification - Καμαριέρα, Προσωπικό Καθαριότητας”
 • “Ekonav Pet Friendly Certification - Υπεύθυνος Λειτουργίας Καταλύματος”

4. Για τις παραλίες

 • “Ekonav Pet Friendly Certification - Φροντιστής Παραλίας”

5. Για τους χώρους εστίασης

 • “Ekonav Pet Friendly Certification - Υπάλληλος Χώρου Εστίασης”
 • “Ekonav Pet Friendly Certification - Υπεύθυνος Χώρου Εστίασης”

6. Για τους Οργανισμούς, Ινστιτούτα και Εταιρείες

 • “Ekonav Pet Friendly Certification - Συνοδός (Pet Sitting)”
 • “Ekonav Pet Friendly Certification - Προσωπικό Καθαριότητας”
 • “Ekonav Pet Friendly Certification - Υπεύθυνος Pet Friendly Project”


ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Τα σεμινάρια του εκπαιδευτικού ομίλου dp studies, πέρα από τις βασικές γνώσεις για τα ζώα συντροφιάς, τη νομοθεσία που διέπει τους κανόνες φιλοξενίας τους, αναλύουν και τις προϋποθέσεις για την Πιστοποίηση "Pet Friendly" και την χορήγηση του σήματος “Ekonav Pet Friendly Certifier” στα κατά νόμο λειτουργούντα ξενοδοχειακά καταλύματα, υπηρεσίες μεταφορών, πάρκα περιπάτου & αναψυχής, παραλίες, χώρους εστίασης, οργανισμούς, ινστιτούτα και εταιρείες.


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ “ΣΥΝΟΔΟΣ ΜΕΣΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ”

Το Σεμινάριο για την Ειδικότητα «Συνοδός Μέσου Μεταφοράς Κατοικιδίων» του εκπαιδευτικού ομίλου dp studies, αναφέρεται σε εργαζομένους που επιθυμούν να συνοδεύουν κατοικίδια κατά τη μετακίνηση τους σε κάποιο προορισμό.

Στο σεμινάριο περιγράφονται αναλυτικά όλα όσα ισχύουν με την εθνική νομοθεσία και τους κανονισμούς που αφορούν τη μετακίνηση κατοικίδιων ζώων, τα συνοδευτικά έγγραφα που πρέπει να ελέγχονται κατά τη μεταφορά του ζώου, τις διαδικασίες παραλαβής, τοποθέτησης, μεταφοράς και παράδοσης του ζώου, τα μέσα ατομικής προστασίας, και γενικά όλα όσα πρέπει να γνωρίζει ο συνοδός για την ασφαλή μεταφορά ενός κατοικίδιου.

Μετά την παρακολούθηση του Σεμιναρίου, ο εκπαιδευόμενος αποκτάει το Πιστοποιητικό “Ekonav Pet Friendly Certification - Συνοδός Μέσου Μεταφοράς Κατοικιδίων” και μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να εργαστεί ως συνοδός σε επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν τη μεταφορά κατοικιδίων.

ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ώρες σεμιναρίου
41/2 διδακτικές ώρες
Καθαρός Χρόνος Video: 202 λεπτά
Διάρκεια πρόσβασης
μέχρι 9 ώρες σε 60 ημέρες
67,50 €
55,00 €
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Υποβολή

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 • Εισαγωγή - Πληροφορίες για τα Ζώα Συντροφιάς
 • Η διεθνής τάση στα Ζώα Συντροφιάς – Στατιστικοί Δείκτες
 • Νομοθεσία και Κανονισμοί που αφορούν τις μετακινήσεις και τη φιλοξενία των Ζώων Συντροφιάς
 • Συνοδευτικά έγγραφα του ζώου (Βιβλιάριο, Διαβατήριο, Εξουσιοδότηση, Εισιτήριο)
 • Διαδικασία παραλαβής, τοποθέτησης, μεταφοράς και παράδοσης του ζώου. Ασφάλεια κατά τη διαδικασία
 • Προστασία από επίθεση και διαχείριση ζώου. Μέσα ατομικής προστασίας
 • Διαδικασία διαχείρισης περιστατικού επίθεσης ζώου. Άμεσες ενέργειες
 • Συνήθη συμπτώματα ασθενούς ζώου & ανεπιθύμητες συμπεριφορές
 • Ασφαλής αποκομιδή βιολογικών απορριμμάτων. Μέσα ατομικής προστασίας
 • Ασύγχρονο σεμινάριο (video) το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε οποιαδήποτε μέρα και ώρα επιθυμείτε
 • Αναλυτικές Σημειώσεις της ύλης που θα παραδοθεί
 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης Ekonav Pet Friendly Certification - Συνοδός Μέσου Μεταφοράς Κατοικιδίων”
 • Δωρεάν Υποστήριξη μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου για συμβουλές και απορίες που θα προκύψουν
 • Φραγκιαδουλάκη Γιούλη

H Εγγραφή σας μπορεί να πραγματοποιηθεί ως εξής:

- Μέσω του webinar.edu.gr

Έχοντας επισκεφτεί το σελίδα του σεμιναρίου που σας ενδιαφέρει, πατήστε το κουμπί “ΑΓΟΡΑ” ώστε να μπει το συγκεκριμένο σεμινάριο στο καλάθι αγορών. Έπειτα πηγαίνετε στο καλάθι αγορών και ολοκληρώστε την παραγγελία σας αποφασίζοντας τον τρόπο πληρωμής.

Συγκεκριμένα μπορείτε να πληρώσετε με ένα από τους παρακάτω τρόπους:

 1. Χρεωστική/Πιστωτική Κάρτα
 2. Paypal
 3. Μετρητά (Δίνεται αυτή η επιλογή μόνο αν μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας)
 4. Τραπεζική Κατάθεση

- Μέσω του Εκπαιδευτικού Ομίλου dp studies

Η πληρωμή του σεμιναρίου μέσω του Εκπαιδευτικού Ομίλου dp studies, μπορεί να γίνει με τους παρακάτω τρόπους:

 1. Με κατάθεση στον λογαριασμό του dp studies στην τράπεζα με στοιχεία:
 • Τράπεζα: Eurobank
 • Δικαιούχος: Εκπαιδευτικός Όμιλος dp studies Ε.Ε.
 • Αριθμός Λογαριασμού: 0276.25.0200674123
 • ΙΒΑΝ Λογαριασμού: GR6702602760000250200674123

Μόλις πραγματοποιήσετε την κατάθεση, αποστείλετε το καταθετήριο με email στο [email protected] και τηλεφωνήστε στο dp studies (2810.24.00.24, 2810.313.603) ώστε να επιβεβαιώσετε ότι έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή σας.

 1. Επιτόπου στα γραφεία του dp studies με μετρητά
 2. Επιτόπου στα γραφεία του dp studies με Χρεωστική/Πιστωτική Κάρτα
 • Κατά τη διαδικασία αγοράς του σεμιναρίου μέσω του webinar.edu.gr, η πλατφόρμα θα σας ζητήσει να δημιουργήσετε Όνομα Χρήστη (UserName) και Κωδικό (Password). Προτείνουμε στο όνομα χρήστη να βάλετε το email σας και στον κωδικό κάποιον “ισχυρό” κωδικό που θα μπορείτε να απομνημονεύσετε.
 • Αν έχετε αγοράσει το σεμινάριο μέσω του Εκπαιδευτικού Ομίλου dp studies, θα σας δημιουργήσουμε εμείς Όνομα Χρήστη (UserName) και Κωδικό (Password) τα οποία θα σας στείλουμε στο email σας.
 • Μετά την ολοκλήρωση της αγοράς, μπορείτε να συνδεθείτε στην πλατφόρμα webinar.edu.gr, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία εισόδου που δημιουργήθηκαν κατά την Εγγραφή σας.
 • Άμεσα θα έχετε πρόσβαση σε όλο το εκπαιδευτικό υλικό του σεμιναρίου (video, ασκήσεις και σημειώσεις).

Αν αγοράσετε και άλλο σεμινάριο από την πλατφόρμα, δεν χρειάζεται να φτιάξετε νέο Όνομα Χρήστη (UserName) και Κωδικό (Password). Απλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτούς που έχετε ήδη.

cart side close
cart icon
Το Καλάθι μου
Υπάρχουν  0 στοιχείο(α)  στο καλάθι σας.
Το καλάθι σας δεν έχει επιλεγμένα προϊόντα
Σύνολο: 0,00 €